2 posts from day 17/05/2018

Article del Punt Avui

Article del Punt Avui sobre la distribució del poder en les democràcies creatives en relació al conflicte català amb l'estat espanyol.

Seguir llegint

Entrevista a “El Periódico”

Breu entrevista  a Jaume Agustí  en relació al cultiu majoritari de la creativitat en les democràcies creatives

Seguir llegint