1 post from day 19/02/2019

CONREAR LA INTEL·LIGÈNCIA ALLIBERADORA – Una necessitat de les noves democràcies creatives

Introducció En aquesta introducció només enuncio esquemàticament les principals idees en què em baso per anar responent a la resta de l'article, progressivament però només de forma parcial, a les preguntes ...

Seguir llegint